Nieuws

« nieuwer bericht
bericht 0 van 27
ouder bericht »
LUIZENDAG 2011: LANDELIJKE ZOEKTOCHT NAAR HOOFDLUIS
15 maa 2011 -

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) organiseert vandaag voor de tweede maal ‘Luizendag’. Doel van deze dag is om Nederland in een keer hoofdluisvrij te maken en ouders bewust te maken van het belang van regelmatig kammen, ter preventie van besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert vandaag de nieuwe richtlijnen rond de preventie en behandeling van hoofdluis. Ook start het RIVM in samenwerking met het LSH dit jaar een vervolgonderzoek naar de resistentie van hoofdluis voor het bestrijdingsmiddel Permetrine.


Luizendag 2011

Als alle kinderen van Nederland op één moment gecontroleerd worden, dan kan heel Nederland luisvrij zijn. Onder dit motto organiseert het LSH in samenwerking met het Rijksinstituut RIVM de Luizendag 2010. Ouders zijn gevraagd om alvast de haren van hun kinderen te kammen, om te zien of er hoofdluis of neten in zitten. Vandaag worden de kinderen op de deelnemende scholen gecontroleerd. De voorzitter van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis, Ingrid Ligthart benadrukt: “De Luizendag is een ludieke manier om ouders en kinderen te herinneren aan het belang van kammen ter preventie van hoofdluis. Als iedereen meewerkt, is er na vandaag geen luis meer te vinden!”

Nieuwe richtlijn Hoofdluis: wassen en stofzuigen niet meer nodig
Het RIVM presenteert vandaag de nieuwe richtlijnen rond hoofdluis. In deze richtlijn staan de pathogenese, diagnostiek, symptomen en welke maatregelen nodig zijn om hoofdluizen tijdig op te sporen en te bestrijden. Er zijn een aantal belangrijke veranderingen aangebracht in deze richtlijn.
  • Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes.
  • Er is een nieuwkomer in de lijst van aanbevolen anti-hoofdluismiddelen: Dimeticon. Dimeticon, een silicoonachtige stof, heeft een fysische werking. Bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Evenals de kammethode leidt deze behandeling niet tot resistentie-ontwikkeling.
Vervolgonderzoek naar resistentie
Op Luizendag 2010 zijn luizen verzameld, die gebruikt zijn in een onderzoek naar de gevoeligheid (ook wel resistentie genoemd) voor Permetrine. Dit is een bestanddeel van veel in Nederland verkochte anti-hoofdluismiddelen. Uit het aantal scholen (31 van 140) dat luizen heeft opgestuurd kan worden afgeleid dat er in ongeveer 1 op de 5 scholen, kinderen besmet waren met hoofdluis. Echter het totale aantal kinderen met hoofdluis was laag (0,2 %). Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat alle onderzochte hoofdluizen eigenschappen (genetisch materiaal) hebben, die erop wijzen dat de luizen minder gevoelig zijn voor Permetrine. Echter in januari 2011 hebben Duitse onderzoekers ontdekt dat sommige luizen met deze eigenschappen, tóch even gevoelig zijn voor Permetrine als de luizen die deze eigenschappen niet hebben. Wat dit precies betekent, wordt nu nog onderzocht. In 2011 gaat het RIVM verder met het resistentieonderzoek. Dit keer niet bij dode luizen maar bij levende exemplaren. Hiervoor zullen in de loop van 2011 onderzoekers naar scholen in de provincie Utrecht gaan om levende luizen te verzamelen. Scholen die hieraan mee willen werken kunnen zich opgeven via: info@landelijksteunpunthoofdluis.nl

Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) is een onafhankelijke vereniging met als doel om het aantal besmettingen in vijf jaar terug te brengen van 15% naar 1%. Dit wil het LSH bereiken door het invoeren van een landelijk controlesysteem op scholen, het geven van voorlichting aan ouders en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
Het LSH heeft een eenvoudig vijf-stappen-plan gemaakt voor ouders die thuis geconfronteerd worden met hoofdluis. In dit plan is de nieuwe richtlijjn verwerkt. Het is te vinden is op www.hoofdluis.org.