Controleer op school na elke vakantie alle kinderen!

Scholen adviseren wij om na elke schoolvakantie alle kinderen te controleren. Zo weten we zeker dat we het nieuwe seizoen zonder hoofdluis ingaan. Fijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten.

Terugkoppeling van de controles
Wij willen ook aan elke school vragen om de resultaten van deze controles na elke vakantie door te geven aan het Landelijk Steunpunt Hoofdluis via een formulier op deze website. Er is namelijk geen instantie in Nederland dat zich bezighoudt met de registratie van hoofdluis. Nu vallen we vaak terug op schattingen. Vergeet dus niet om na de controles na elke vakantie, de resultaten (aantal gecontroleerde kinderen en aantal besmettingen) door te geven aan het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Dit om de registratie van hoofdluis in Nederland bij te houden.
Informatie over het opzetten van een hoofdluis protocol voor basisscholen

Verantwoordelijkheid van de ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen. Scholen bieden alleen ondersteuning. Wij adviseren alle ouders om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het eind van elke schoolvakantie de hoofden van hun kinderen te controleren op hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school komen.
Kam instructies voor ouders (preventie)

Instructies voor ouders van kinderen met hoofdluis - 5 stappenplan