Over het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH)

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) wil dat er een einde komt aan hoofdluis! Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te maken met deze jeukende parasiet. Dit wil zeggen dat ongeveer 15% van alle kinderen tussen de 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis.

Hoofdluis verminderen
De doelstelling van het LSH is om het aantal besmettingen te verminderen. Dit gaan we halen door:
- actieve voorlichting naar ouders en scholen, bijv. door de organisatie van de jaarlijkse Luizendag;
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Landelijk Steunpunt Hoofdluis
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is een vereniging opgericht door ouders. Wij vinden dat hoofdluis in deze tijd helemaal niet meer voor zou hoeven komen. Met een structurele aanpak op scholen, actieve voorlichting, en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek moet dat lukken!

Steun ons!
U kunt ons steunen door onze website zo veel mogelijk door te geven/mailen aan ouders met kinderen op de basisschool, of aan onderwijsprofessionals. Ook zien we graag dat scholen na de controle na de vakantie, de resultaten (aantal gecontroleerde kinderen en aantal besmettingen) aan ons doorgeeft via een formulier op deze website. Hiermee kunnen we actief het hoofdluis in Nederland gaan registreren.

Jaarlijks organiseren wij de Landelijke Luizendag. Deze dag staat in het teken van actieve voorlichting voor scholen en ouders. Deelname voor scholen is kostenloos en inschrijven kan hier.