Instructies Landelijke Luizendag voor de School Coordinator Hoofdluis

Op deze pagina vinden School Coördinatoren Hoofdluis instructies over het organiseren van de Landelijke Luizendag op de woensdag na de voorjaars-/krokusvakantie op hun school.
Papier of digitaal?
Ouders hebben uitleg over de Luizendag nodig. Belangrijk is dat ouders weten dat ze regelmatig moeten controleren en dat ze het ook kunnen. De Luizendag gaat daarbij helpen! We bieden de informatie mail vorm aan. De mail onderaan deze pagina gedownload worden. Ook is de informatiefolder voor ouders over de Landelijke Luizendag onderaan deze pagina te downloaden. 

Leg op de maandag na de vakantie in de klas kort uit wat er woensdag gaat gebeuren.
Vraag aan leerkrachten of ze op maandag uitleggen: woensdag is er een bijzondere controle. Het is de bedoeling dat er geen enkele luis in Nederland gevonden wordt. Daar moeten de kinderen en de papa's en mama's bij helpen.
Verzend maandag de mail.
Onderaan deze pagina staat tekst die je kan printen of mailen naar de ouders. Zo weten ouders ook wat er van hun verwacht wordt.
Woensdag Landelijke Luizendag: gewone controle met extra aandacht aan hoofdluis in de klas
Vraag de luizen ouders om te controleren zoals ze dat gewend zijn.
Er zijn leuke boeken over hoofdluis, lesmateriaal te vinden. Leg uit waarom het zo belangrijk is dat er regelmatig gecontroleerd wordt, ook al is dat niet altijd even leuk.
Misschien kunnen jullie op deze dag de luizen ouders een in het zonnetje zetten?
 

Download:

Luizendag-briefnaarouders.doc