Hoofdluis protocol voor basisscholen

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.

Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst, dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met de Luizencoördinator, het Luizenteam en de ouders en vervolgens hier de leerkrachten van op de hoogte stelt.

In dit protocol is een stappenplan voor het controleren op school te vinden. Informatie over behandelen, vragen van ouders en feiten over hoofdluis staan ook in dit protocol.   

Download:
Algemeen Hoofdluis Protocol Scholen (januari 2014)_1390561925.pdf